سروده های قاسم اردکانی

::: با تو می شود نوشت، می شود شروع کرد ... باز هم به نام دوست، ابتدای دیگری :::

سروده های قاسم اردکانی

::: با تو می شود نوشت، می شود شروع کرد ... باز هم به نام دوست، ابتدای دیگری :::

سروده های قاسم اردکانی

احتمالا اینجا فقط شعر درج بشود

آخرین مطالب

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

به نام دوست

گلدسته با ترنم تکبیر زنده است

آیینه با تلٵلؤ تصویر زنده است


دستی که دستگیر زمین خورده ها شود

حتی میان حلقه ی زنجیر زنده است

قاسم اردکانی
۰۲ مرداد ۹۵ ، ۰۰:۴۹ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر